Ενημέρωση

Οδηγίες της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας

Το 2002 δημοσιεύθηκαν από την συμβουλευτική επιτροπή Χειρουργών της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας American Academy of Pediatrics (AAP), οδηγίες για την παραπομπή των περιστατικών ανάλογα με την πάθηση σε χειρουργική παιδιατρική υπο-ειδικότητα. Ανάλογα με την ηλικία σε έτη καθορίσθηκαν οι επιμέρους ομάδες που είναι : νεογνό ( 0-1 έτος), παιδί (2-12 έτη) και έφηβος (13-18 έτη).

  • Η κρυψορχία καθώς και η μη επείγουσα συγγενής υδροκήλη ή/και βουβωνοκήλη θεραπεύονται καλύτερα κατά την νεογνική ή και ενωρίς παιδική ηλικία. Η επέμβαση θα πρέπει να εκτελείται από παιδοουρολόγο ή από ειδικά εκπαιδευμένο παιδο-χειρουργό
  • Ο υποσπαδίας συνήθως θεραπεύεται κατά την νεογνική ή και ενωρίς παιδική ηλικία. Η επέμβαση θα πρέπει να εκτελείται από παιδοουρολόγο
  • Πολύπλοκες συγγενείς ουρολογικές παθήσεις (όπως : διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα, ουρητηροκήλη, εκστροφία της κύστης, ήπια ή βαριά κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας) είναι προτιμότερο να θεραπεύονται από παιδοουρολόγο
  • Συμπαγείς όγκοι των νεφρών, της κύστης και των όρχεων θα πρέπει να θεραπεύονται από παιδοουρολόγο ή ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό σε συνεργασία με έναν ειδικό παιδίατρο ογκολόγο
  • Διαταραχές σεξουαλικής διαφοροποίησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον παιδίατρο της κοινότητας με την συνεργασία ενός παιδοουρολόγου ή ειδικά εκπαιδευμένου χειρούργου. Στην ομάδα αντιμετώπισης θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει ένας ενδοκρινολόγος αλλά και παιδο-ψυχολόγος
  • Ενδοσκοπικές επεμβάσεις είναι προτιμότερο να εκτελούνται από παιδοουρολόγο
  • Μια παιδοουρολογική εξέταση είναι απαραίτητη όταν ένα παιδί έχει παρατεταμένες διαταραχές ούρησης.
  • Ο παιδοουρολόγος θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην ομάδα αντιμετώπισης παιδιών με τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης αλλά και εν γένει παθήσεις του νωτιαίου μυελού όπως μυελοδυσπλασία
  • Νεογνά ή παιδιά με σοβαρού βαθμού τραύμα του ουροποιητικού θα πρέπει να σταθεροποιούνται στο κοντινότερο νοσοκομείο και μετέπειτα να μεταφέρονται σε ένα κέντρο παιδιατρικού τραύματος
  • Νεογνά ή παιδιά με συστροφή όρχεως θα πρέπει να αξιολογούνται στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να χειρουργούνται άμεσα.

Σε περίπτωση που μια ανωμαλία του ουρο-γεννητικού διαγιγνώσκεται προγεννητικά, ένας παιδοουρολόγος ή ειδικά εκπαιδευμένος χειρουργός θα πρέπει να λαμβάνει μέρος στην ομάδα θεραπείας.

Εισαγωγή στην παιδοουρολογία

“The field of pediatric urology has undergone a major evolution over the past 10 years.” Comment by Tony Atala, Current Opinion in Urology 2005, 15.
Η παιδιατρική ουρολογία επικεντρώνεται σε ασθενείς με συγγενείς και επίκτητες, χειρουργικές και μη παθήσεις του ουροποιητικού αλλά και του γεννητικού συστήματος. Ο Ουρολόγος παίδων / εφήβων συνεργάζεται στενά με άλλες ιατρικές ειδικότητες κατά την διάρκεια της κυήσεως, της νεογνικής, της παιδικής αλλά και της εφηβικής ηλικίας για την αντιμετώπιση παθήσεων κάθε βαρύτητας.

Η προγεννητική συμβουλευτική είναι ο τομέας όπου σήμερα δίνεται ιδιαίτερο βάρος για την έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Η θεραπεία τέτοιων παθήσεων εξατομικεύεται αλλά και εκτελείται από εξειδικευμένη ομάδα που αποτελείται συνήθως από Ουρολόγο, Γυναικολόγο – Μαιευτήρα, Ενδοκρινολόγο, Νεογνολόγο και Νευροχειρουργό.

Παθήσεις όπως: στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, κρυψορχία, κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση, ουρητηροκήλη, εκτοπία ουρητήρα, κιρσοκήλη, καθώς και σοβαρότερες παθήσεις των νεφρών (όγκοι) αντιμετωπίζονται με επιτυχία σήμερα με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους λαπαροσκοπικής χειρουργικής και ενδο-ουρολογίας.

Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί σήμερα στην ανάπτυξη της ενδο-ουρολογίας, διαθέτοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως αυτός εξελίχθηκε για τους παιδιατρικούς ασθενείς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και οι σοβαρότερες περιπτώσεις λιθίασης.

Διαταραχές της ούρησης, Νευρογενής κύστη, και πιο σύνθετες παθήσεις όπως εκστροφία κύστης και επισπαδίας, χρήζουν σχεδόν πάντα διερεύνηση με ουροομετρία, κυστεομανομέτρηση και ταυτόχρονη μελέτη πίεσης των ούρων.