Κιρσοκήλη

Ονομάζεται η διάταση του φλεβικού δικτύου του όρχι. Διαγιγνώσκεται με την κλινική εξέταση αλλά και με την βοήθεια των υπερήχων. Η γενετική προδιάθεση είναι χαρακτηριστικό της πάθησης υπολογίζεται ότι το 50 % μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και άνω του 70 % των αδελφών, αυτών που πάσχουν είχαν επίσης ψηλαφητή κιρσοκήλη.

Ο επιπολασμός της πάθησης στο τελευταίο στάδιο της εφηβείας ποικίλλει μεταξύ 12.4% και 17.8 %, με μέση τιμή 14.2%. Η διαφορά όγκου μεταξύ των δύο γονάδων γίνεται κλινικά πιο εμφανής σε εφήβους με Κιρσοκήλη, όταν αυτοί είναι μεταξύ 11 και 16 ετών. Η ένδειξη για την αποκατάσταση της κιρσοκήλης βασίζεται στην διαταραγμένη ή καθυστερημένη ανάπτυξη του όρχι. Αποκατάσταση της κιρσοκήλης σε εφήβους επιφέρει αύξηση της ορχικής μάζας σε ποσοστό 53%-90%. Απόλυτη ένδειξη αποτελεί η υποτροφία του όρχι, αυτή ορίζεται ως > 2 κ. εκ. διαφορά όγκου ή διαφορά μεγέθους > 20 % επί του ομολόγου του. Σχετικές ενδείξεις είναι όρχις με μαλακή σύσταση, αμφοτερόπλευρη κιρσοκήλη 3ου βαθμού χωρίς πιστοποιημένη υποπλασία, παρουσία κιρσοκήλης σε μονήρη όρχι, ανάλυση σπέρματος εφήβου με διαταραγμένα αποτελέσματα σε 5ου βαθμού κλίμακας Tanner ( κλίμακα φυσικής ανάπτυξης εφήβων) και οι σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης με άλγος ή ενδοορχική κιρσοκήλη. Οι θεραπευτικές μέθοδοι που προτείνονται για την αποκατάστασή της είναι η ακτινολογική επεμβατική (εμβολισμός ή σκληροθεραπεία), η λαπαροσκοπική και η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση με ή χωρίς την χρήση μικροσκοπίου.

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.