Κρυψορχία

Σε ηλικία 1 έτους περίπου το 1% των αγοριών εμφανίζει κρυψορχία, οι όρχεις που δεν βρίσκονται στο όσχεο μετά τους τρείς πρώτους μήνες έχουν μηδενικές πιθανότητες να κατέβουν, γι αυτό και το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό έως την εφηβεία. Η κρυψορχία, όταν δεν αποκαθίσταται οδηγεί σε υπογονιμότητα και κακοήθη εξαλλαγή στον όρχι.

Οι όγκοι των όρχεων είναι πιο συχνοί την τρίτη – τέταρτη δεκαετία ενώ μόνο το ¼ αυτών αφορά άνδρες που δεν έπασχαν στην παιδική ηλικία από κρυψορχία. Όσον αφορά τις πιθανότητες αυτοί οι ασθενείς να αποκτήσουν παιδιά, αυτές είναι ίδιες όπως και σε έναν φυσιολογικό ενήλικα. Για αυτό και η θεραπεία για την εφηβική κρυψορχία είναι η ορχεκτομή μετά από εκτίμηση του οργάνου. Σε ασθενείς με μη ψηλαφητούς όρχεις θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για όρχεις που είναι ατροφικοί ή εντός της κοιλιάς. Ο όρχις του εφήβου που δεν βρίσκεται εντός του οσχέου θα παρουσιάζει διάφορα στοιχεία ανωμαλίας στην ιστολογική του σύσταση. Παρόλο που η ορμονική του λειτουργικότητα διατηρείται, είναι πιθανόν η σπερματογένεση να είναι σημαντικά διαταραγμένη. Η καθήλωση του όρχι σε αυτή την ηλικία για την προστασία του από κακοήθη εξαλλαγή δεν έχει τεκμηριωθεί. Έφηβοι με ψηλαφητό όρχι σε άλλη θέση πλην του οσχέου και φυσιολογικό τον άλλο όρχι θα πρέπει για μεγαλύτερη ασφάλεια να υποβάλλονται σε ορχεκτομή. Ο ρόλος της βιοψίας ενός τέτοιου όρχι δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως και συνιστάται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες