Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση

Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ) είναι αποτέλεσμα έλλειψης του μηχανισμού σύγκλεισης της βαλβίδας του ουρητήρα στην κυστεοουρητηρική συμβολή.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online