Μεγαουρητήρας

Είναι όρος περιγραφής ενός ουρητήρα πολύ διατεταμένου και μερικές φορές με ακανόνιστη πορεία. Δεν αποτελεί διάγνωση. Ο μεγαουρητήρας μπορεί να συνυπάρχει με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online