Ειδικές Παθήσεις

Καθετήρας – Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστης

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης εφαρμόζεται όταν απαιτούνται στείρα δείγματα ούρων για εργαστηριακή ανάλυση, ή όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν χρόνιες δυσκολίες κένωσης της κύστης ή όταν απαιτείται η ακριβής παρακολούθηση της παραγωγής ούρων.

Είναι η εισαγωγή σωλήνα παροχέτευσης μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη, ώστε να απομακρυνθούν τα ούρα. Ο σωλήνας αυτός λέγεται καθετήρας και συνδέεται με κλειστό σάκο παροχέτευσης όπου καταλήγουν τα ούρα. Όσο ο ασθενής είναι συνδεδεμένος σε καθετήρα, παρατηρούνται και καταγράφονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως ο όγκος των παροχετευόμενων ούρων καθώς και η συμπεριφορά του ασθενούς.

Βουβωνοκήλη

Η κήλη είναι μια συχνή πάθηση στα παιδιά. Οι πιο συνηθισμένες μορφές κήλης είναι η βουβωνοκήλη, η υδροκήλη και η κιρσοκήλη.

Η βουβωνοκήλη είναι μια πάθηση που εμφανίζεται συνήθως ως ένα μικρό εξόγκωμα στη βουβωνική χώρα ή στο όσχεο.

Οφείλεται στην προβολή προς τα έξω οργάνων που πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό της κοιλιάς, μέσω ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα. Η βουβωνοκήλη ενέχει κινδύνους όταν κάνει περίσφιξη, δηλαδή όταν ένα τμήμα εντέρου περάσει μέσα από το στόμιο της κήλης, με ενδεχόμενο να μην μπορεί να επανέλθει. Η βουβωνοκήλη μόλις διαγνωστεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε να μην εκδηλωθεί το στάδιο της περίσφιξης.

Η υδροκήλη έχει μικρότερο εύρος καναλιού (από την κοιλιά προς το όσχεο) από ότι η βουβωνοκήλη, με αποτέλεσμα να επιτρέπει τη δίοδο μόνο υγρού από την κοιλιά προς το όσχεο και όχι τη δίοδο του εντέρου. Αν μεγαλώσει όμως το το εύρος του καναλιού τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε βουβωνοκήλη.

Η κιρσοκήλη αποτελεί μια μορφή φλεβικής ανεπάρκειας και αποτελεί την κιρσοειδή διεύρυνση των σπερματικών φλεβών, λόγω ανεπάρκειάς τους. Το αίμα παλινδρομεί ανάμεσα στις μεγάλες σπερματικές φλέβες και τις μικρές, με αποτέλεσμα την αδυναμία εισόδου ικανής ποσότητας αρτηριακού αίματος στον όρχι, λόγω του ότι το φλεβικό αίμα λιμνάζει μέσα σε αυτόν. Συνήθως είναι ασυμπτωματική και εντοπίζεται τυχαία από τον ασθενή. Απαιτείται ειδικός για να γίνει η διάγνωση και η θεραπεία της.

Εκκόλπωμα

Το εκκόλπωμα δημιουργείται όταν ο βλενογόνος βγαίνει έξω από την ουροδόχο κύστη.

Αποτελεί ένας είδος σακοειδούς προβολής του βλενογόνου της ουροδόχου κύστης, όπου συγκρατούνται ούρα, τα οποία δεν αποβάλλονται εξολοκλήρου κατά την ούρηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρολοιμώξεις. Τα εκκολπώματα έχουν τάση μεγέθυνσης και για αυτό απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, γιατί αν μεγαλώσουν αρκετά μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα και να κινδυνεύσουν οι νεφροί.

Νευρογενής Κύστη

Ο όρος Νευρογενής Κύστη περιγράφει τη δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος που συνήθως προκαλεί δυσκολία ή πλήρη ανικανότητα για ούρηση και εμφανίζεται σε ασθενείς με τεκμηριωμένο νευρολογικό νόσημα.

Στα παιδιά η νευρογενής κύστη μπορεί να προέρχεται από κάποιες παθήσεις όπως δισχιδής ράχη, τραύματα νωτιαίου μυελού, όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης σχετίζεται με καταστάσεις όπως η κατακράτηση ούρων, η διαρροή ούρων και η λοίμωξη της ουροδόχου κύστης. Τα συμπώματα διαφέρουν ανά παιδί και μοιάζουν με συμπτώματα άλλων παθήσεων, και για αυτό είναι καλό να επικοινωνήσετε με κάποιον ειδικό για διάγνωση, σε οποιαδήποτε ανωμαλία εντοπιστεί στο ουροποιητικό σύστημα του παιδιού.

Μεγαουρητήρας

Είναι όρος περιγραφής ενός ουρητήρα πολύ διατεταμένου και μερικές φορές με ακανόνιστη πορεία. Δεν αποτελεί διάγνωση. Ο μεγαουρητήρας μπορεί να συνυπάρχει με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση

Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ) είναι αποτέλεσμα έλλειψης του μηχανισμού σύγκλεισης της βαλβίδας του ουρητήρα στην κυστεοουρητηρική συμβολή.

Στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής

Πυελοουρητηρική συμβολή (ΠΟΣ) αποτελεί την πρώτη αιτία διάτασης του αποχετευτικού συστήματος. Η (ΠΟΣ) είναι αποτέλεσμα ανατομικής ανωμαλίας ή διαταραχή της περίσταλσης του αρχικού τμήματος του ουρητήρα.

Συστροφή όρχεως

Η συστροφή όρχεως συμβαίνει όταν ένας όρχις συστρέφεται επί του σπερματικού τόνου και ο οποίος φέρει την αιμάτωση στον όρχι. Η συστροφή αυτή διακόπτει την αιμάτωση του όρχεως και προκαλεί έντονο άλγος και διόγκωση του οργάνου. Η συστροφή είναι πιο συχνή σε αγόρια ηλικίας κάτω των 25 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών και των παιδιών.

Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Οι βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας είναι πτυχώσεις του βλεννογόνου της ουρήθρας και εκτείνονται από τα δυο πλάγια τοιχώματα της ουρήθρας καταλήγοντας στο σπερματικό λοφίδιο στην μέση γραμμή.

Στένωση ουρηθρικού στομίου

Είναι η πιο συχνή επιπλοκή της περιτομής. Σε παιδιά που έχουν υποβληθεί σε περιτομή και δεν έχουν αποκτήσει πλήρη έλεγχο της ούρησης το ουρηθρικό στόμιο ερχόμενο σε επαφή με τα ούρα και με την πάνα μπορεί να υποστεί φλεγμονή (δερματίτιδα), είτε μηχανικό τραυματισμό.

Υποσπαδίας

Ο Υποσπαδίας είναι μια συγγενής ανωμαλία της ουρήθρας, προσβάλει 1 στα 300 αγόρια. Σε αυτή την ανωμαλία το έξω στόμιο της ουρήθρας (του σωλήνα που μεταφέρει τα ούρα και το σπέρμα) βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια του πέους αντί της κορυφής της βαλάνου. Το στόμιο της ουρήθρας μπορεί να εντοπίζεται στην βάλανο χαμηλότερα από το φυσιολογικό ή ακόμα και σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της κοιλιακής επιφανείας του πέους μέχρι και του περινέου.

Αιμορραγική κυστίτιδα

Η αιμορραγική κυστίτιδα αποτελεί μια επιπλοκή που μπορεί να απειλήσει σημαντικά την ζωή παιδιών που πάσχουν από καρκίνο, όταν αυτά έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση του μυελού των οστών, χημειοθεραπεία ή/ και ακτινοβολία.

Εκστροφία κύστεως και Επισπαδίας

Εκστροφή της κύστης είναι όταν η κύστη είναι ανοιχτή στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Η επίπτωση είναι 1 στις 300000 γεννήσεις.Τα αγόρια προσβάλλονται συχνότερα 3/1 ως προς τα κορίτσια. Ο επισπαδίας στα αγόρια είναι η κατάσταση κατά την οποία το στόμιο της ουρήθρας βρίσκεται στην ραχιαία επιφάνεια αντί της φυσιολογικής του θέσης στην άκρη του πέους ( επίπτωση: 1/100000). Ο γυναικείος επισπαδίας είναι η ανωμαλία στην οποία το στόμιο της ουρήθρας φθάνει μέχρι την κλειτορίδα και την διαχωρίζει (επίπτωση: 1/400000).

Νυχτερινή ενούρηση

Ο όρος νυχτερινή ενούρηση σύμφωνα με την ΙCCS αφορά την απώλεια ούρων κατά την διάρκεια της νύχτας και ενώ το παιδί κοιμάται, κανένα απολύτως σύμπτωμα δεν εμφανίζεται την υπόλοιπη ημέρα.

Διαταραχές ουρήσεως

Παθήσεις και συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό που συμπεριλαμβάνουν ακριβή διαχωρισμό μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής ενούρησης, καθώς και προβλήματα συλλογής και αποβολής των ούρων.

Κρυψορχία

Περίπου το 4-5% των αγοριών που γεννιούνται εμφανίζουν κρυψορχία κατά την γέννηση τους, παρόλα αυτά σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% αυτών οι όρχεις θα συνεχίσουν την κάθοδο τους εντός του οσχέου στις πρώτες 12 εβδομάδες. Σε ηλικία 3 μηνών το ποσοστό κρυψορχίας είναι 1-2%.

Φίμωση

Η φίμωση είναι η παθολογική σύγκλιση του ανοίγματος της ακροποσθίας, μη επιτρέποντας στην ακροποσθία να τραβηχτεί προς τα πίσω αποκαλύπτοντας την βάλανο.

Προγεννητική υδρονέφρωση

Η συχνότητα διάγνωσης προγεννητικά ουροπάθειας φτάνει της μια ανά 500 γεννήσεις , όπως αυτή καταγράφεται σε Ευρωπαϊκά κέντρα. Περίπου το 50% των παιδιών με διαγνωσμένη υδρονέφρωση πάσχουν από στένωση της πυελο-ουρητηρικής συμβολής.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online