Καθετήρας – Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστης

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης εφαρμόζεται όταν απαιτούνται στείρα δείγματα ούρων για εργαστηριακή ανάλυση, ή όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν χρόνιες δυσκολίες κένωσης της κύστης ή όταν απαιτείται η ακριβής παρακολούθηση της παραγωγής ούρων.

Είναι η εισαγωγή σωλήνα παροχέτευσης μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη, ώστε να απομακρυνθούν τα ούρα. Ο σωλήνας αυτός λέγεται καθετήρας και συνδέεται με κλειστό σάκο παροχέτευσης όπου καταλήγουν τα ούρα. Όσο ο ασθενής είναι συνδεδεμένος σε καθετήρα, παρατηρούνται και καταγράφονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως ο όγκος των παροχετευόμενων ούρων καθώς και η συμπεριφορά του ασθενούς.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online