Βουβωνοκήλη

Η κήλη είναι μια συχνή πάθηση στα παιδιά. Οι πιο συνηθισμένες μορφές κήλης είναι η βουβωνοκήλη, η υδροκήλη και η κιρσοκήλη.

Η βουβωνοκήλη είναι μια πάθηση που εμφανίζεται συνήθως ως ένα μικρό εξόγκωμα στη βουβωνική χώρα ή στο όσχεο.

Οφείλεται στην προβολή προς τα έξω οργάνων που πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό της κοιλιάς, μέσω ενός ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα. Η βουβωνοκήλη ενέχει κινδύνους όταν κάνει περίσφιξη, δηλαδή όταν ένα τμήμα εντέρου περάσει μέσα από το στόμιο της κήλης, με ενδεχόμενο να μην μπορεί να επανέλθει. Η βουβωνοκήλη μόλις διαγνωστεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε να μην εκδηλωθεί το στάδιο της περίσφιξης.

Η υδροκήλη έχει μικρότερο εύρος καναλιού (από την κοιλιά προς το όσχεο) από ότι η βουβωνοκήλη, με αποτέλεσμα να επιτρέπει τη δίοδο μόνο υγρού από την κοιλιά προς το όσχεο και όχι τη δίοδο του εντέρου. Αν μεγαλώσει όμως το το εύρος του καναλιού τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε βουβωνοκήλη.

Η κιρσοκήλη αποτελεί μια μορφή φλεβικής ανεπάρκειας και αποτελεί την κιρσοειδή διεύρυνση των σπερματικών φλεβών, λόγω ανεπάρκειάς τους. Το αίμα παλινδρομεί ανάμεσα στις μεγάλες σπερματικές φλέβες και τις μικρές, με αποτέλεσμα την αδυναμία εισόδου ικανής ποσότητας αρτηριακού αίματος στον όρχι, λόγω του ότι το φλεβικό αίμα λιμνάζει μέσα σε αυτόν. Συνήθως είναι ασυμπτωματική και εντοπίζεται τυχαία από τον ασθενή. Απαιτείται ειδικός για να γίνει η διάγνωση και η θεραπεία της.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online