Προγενετική Συμβουλευτική

Προγεννητική συμβουλευτική από παιδοουρολόγο

Σκοπός της προγεννητικής συμβουλευτικής είναι να συμβουλέψει τους γονείς για την ή τις πιθανές αιτίες αυτού που συμβαίνει και που συχνά αναγνωρίζονται κατά το ανατομικό υπερηχογράφημα του εμβρύου γνωστό και ως Β’ επιπέδου. Η διάγνωση για μια πάθηση μπορεί να τεθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, μόνον από αυτό το υπερηχογράφημα. Πολλές συγγενείς ανωμαλίες οι οποίες χρήζουν χειρουργική αποκατάσταση διαγιγνώσκονται ευκολότερα σήμερα προγεννητικά χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης όπως υπερηχοτομογράφημα ή και μαγνητική τομογραφία.

Οι χειρουργοί προσπάθησαν να διορθώσουν προγεννητικά κάποιες από αυτές τις παθήσεις, ενώ το μωρό βρισκόταν ακόμα εντός της μήτρας. Αυτού του είδους τα χειρουργεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την μητέρα και το έμβρυο και επιπλέον είναι δύσκολο να αποδοθεί σαφές πλεονέκτημα στα περισσότερα από αυτά. Αυτά τα χειρουργεία παραμένουν πειραματικά και εκτελούνται σε μεμονωμένα κέντρα σε όλο τον κόσμο. Το πλέον συχνό εύρημα από το ουροποιητικό ενός εμβρύου είναι η υδρονέφρωση, η οποία όμως μπορεί να οφείλεται σε περισσότερες από μια παθολογία. Η υδρονέφρωση εμφανίζεται σε ποσοστό 2-5% των εμβρύων στο 2ο τρίμηνο κύησης και αφορά το 50% των ανωμαλιών (ουροπαθολογία) που αναγνωρίζονται με το υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου. Στην πλειοψηφία αυτών των ανωμαλιών η θεραπεία μπορεί να περιμένει έως ότου το μωρό γεννηθεί. Διακοπή της κύησης συνιστάται σε εξαιρετικά μικρό ποσοστό τέτοιων ανωμαλιών. Παρόλα αυτά η προγεννητική συμβουλευτική πλεονεκτεί σημαντικά και προσδίδει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας το άγχος των γονέων.