Στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής

Πυελοουρητηρική συμβολή (ΠΟΣ) αποτελεί την πρώτη αιτία διάτασης του αποχετευτικού συστήματος. Η (ΠΟΣ) είναι αποτέλεσμα ανατομικής ανωμαλίας ή διαταραχή της περίσταλσης του αρχικού τμήματος του ουρητήρα.

 

Για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή συμβουλευτική μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στο τηλέφωνο του ιατρείου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

Book Online