Ερευνητικό Έργο

Ερευνητικό Έργο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • Research study developed in the Institute of Child Health. Bladder augmentation and Mitrofanoff for children with neuropathic bladder type disorder. Quality of life and results of early treatment. Great Ormond Street Hospital – ICH, P. Cuckow
  • Διατριβή : “ Ο Ρόλος των CHLAMYDIA TRACHOMATIS ως υπεύθυνων παθογόνων μικροοργανισμών στο Σύνδρομο Χρόνιου Πυελικού Άλγους.” Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Αθηνών, Σισμανόγλειο Γ. Π. Νοσοκομείο Καθ.. Ουρολογίας : Χ. Δεληβελιώτης.
  • “Validation, Sensitivity and Specificity of a cytomorphological technique for the detection of Chlamydia Trachomatis in the prostate.” Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Αθηνών, Σισμανόγλειο Γ. Π. Νοσοκομείο Καθ. Σ. Σοφράς.
  • Association between serum levels of Tumor Necrosis Factor and cachexia in Pancreatic cancer patients. B’ Χειρουργική, Γ’ Παθολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Α’ Χειρουργική κλινική 1ο Ι.Κ.Α. Αθηνών. Καθ. Γ. Καραντζάς
  • Expression Patterns of the E-Cadherin-Catenin Cell-Cell Adhesion Complex in Gastric Cancer. B’ Χειρουργική, Γ’ Παθολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Α’ Χειρουργική κλινική 1ο Ι.Κ.Α. Αθηνών.Καθ. Γ. Καραντζάς
  • Πτυχιακή Διατριβή (TESI): “ Intravenous Port-a-Cath as an alternative route to Chemotherapy. ” 1η Χειρουργική Κλινική Πανεπιστήμιο ¨ La Sapienza¨ ΡΩΜΗ – ΙΤΑΛΙΑ Prof: Umberto Della Casa.
Book Online