Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

  • Μέλος της EOE Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας από το 2000
  • Μέλος της European Association of Urology (EAU) Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας από το 2002
  • Μέλος της Society of Endourology (SE) Εταιρείας Ενδο-ουρολογίας από το 2002
  • Μέλος της European Society of Pediatric Urology (ESPU) Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ουρολογικής Εταιρείας από το 2006 (Full Member 2009)
  • Μέλος της British Association of Paediatric Urologists (BAPU) Βρετανικής Παιδιατρικής Ουρολογικής Εταιρείας από το 2008
Book Online