Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά Στοιχεία

  ΟΝΟΜΑ: Σωτήριος Λ. Μπόγρης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30-03-1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 7242272 EMAIL: info@kidsurology.gr
Book Online