Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά Στοιχεία

  ΟΝΟΜΑ: Σωτήριος Λ. Μπόγρης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30-03-1968
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 7242272
EMAIL: info@kidsurology.gr
Book Online