Προγεννητική Συμβουλευτική.

Σκοπός της προγεννητικής συμβουλευτικής είναι να συμβουλέψει τους γονείς για την ή τις πιθανές αιτίες αυτού που συμβαίνει και που συχνά αναγνωρίζονται κατά το ανατομικό υπερηχογράφημα του εμβρύου γνωστό και ως Β’ επιπέδου.

Η διάγνωση για μια πάθηση μπορεί να τεθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, μόνον από αυτό το υπερηχογράφημα. Πολλές συγγενείς ανωμαλίες οι οποίες χρήζουν χειρουργικής αποκατάσταση διαγιγνώσκονται ευκολότερα σήμερα προγεννητικά χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης όπως υπερηχοτομογράφημα ή και μαγνητική τομογραφία.

Οι χειρουργοί προσπαθούν να διορθώσουν προγεννητικά κάποιες από αυτές τις παθήσεις, ενώ το μωρό βρισκεται ακόμα εντός της μήτρας. Αυτού του είδους τα χειρουργεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την μητέρα και το έμβρυο και επιπλέον είναι δύσκολο να αποδοθεί σαφές πλεονέκτημα στα περισσότερα από αυτά. Αυτά τα χειρουργεία παραμένουν πειραματικά και εκτελούνται σε μεμονωμένα κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Παρόλα αυτά η προγεννητική συμβουλευτική πλεονεκτεί σημαντικά και προσδίδει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας το άγχος των γονέων.

Καλέστε μας στο 210 72 42 272